Have og anlæg

Acer platanoides 'Crimson King' / Rødbladet Spidsløn


Blomst
Antal pr. kvm
Vokseplads
Højde
Løv

Beskrivelse Stort, løvfældende træ eller busk som bliver 15-20 m højt. Blomstrer i maj måned. Små grønne blomster. Trives i sol/halvskygge. Vokser i almindelig næringsrig havejord. Middeltvoksende, opret og fuld hårdført træ til haver og parker


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å